Jaroslav Strýček

Master's thesis

Faktory ovlivňující inkaso spotřební daně z pěstitelského pálení a hlavní příčiny daňových úniků na spotřební dani z lihu

Factors influencing the collection of excise duty on cultivation and the main causes of duty evasion of excise duty on alcohol
Abstract:
Práce se zabývá problematikou spotřební daně z lihu, která je inkasována za etanol vyrobený v rámci pěstitelského pálení ovoce. Postupně jsou představeny a porovnávány faktory ovlivňující množství vyrobeného lihu a výši vybraných částek. V práci jsou uvedeny typy daňových úniků a návrhy na opatření k zamezení únikům na daních v oblasti spotřební daně z lihu.
Abstract:
The thesis deals with the issue of excise duty on alcohol, which iscollected for ethanol produced by fruit growing burning. Gradually factors influencing the amount of selected amount are introduced and compared. The thesis presents the type of tax evasion and proposals for measures to prevent tax evasion in the field of excise duty on alcohol.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2021
  • Supervisor: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě