Bc. Apolena Křičková

Diplomová práce

Autonomní nervový systém a tělesná zdatnost u pacientů s metabolickým syndromem: vliv pohybové léčby

Autonomic nervous system and physical fitness in patients suffering from metabolic syndrome: the influence of exercise therapy
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnocení tělesné zdatnosti, antropometrických parametrů a parametrů autonomního nervového systému [baroreflexní senzitivity (BRS) a variability srdeční frekvence (HRV)] u pacientů s metabolickým syndromem (MS) a bez metabolického syndromu (NMS). Byl hodnocen vliv 12 týdenní pohybové léčby na tyto parametry. Byl prokázán příznivý vliv pohybové léčby na tělesnou hmotnost, BMI …více
Abstract:
The goal of this study was to evaluate the physical fitness, anthropometry parameters and parameters of autonomic nervous system [baroreflex sensitivity (BRS) and heart rate variability (HRV)] in patients with metabolic syndrome (MS) and without metabolic syndrome (NMS) and the effect of 12 - week exercise training on parameters above was evaluated in both groups. The favourable impact of 12 week exercise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta