Bc. Zdeňka Hildová

Diplomová práce

Současný stav a vývojové trendy mediálního trhu v ČR

Actual status and development trends of the media market in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce pojednává o vývoji a aktuálním stavu mediálního trhu v České republice. Zabývá se typologií médií, rozdělením investic do médií, vlivu médií na společnost. V praktické části se zabývá zapojením internetu a nových médií do mediálního mixu a změně vlastnických struktur médií v ČR.
Abstract:
The thesis discusses the evolution and current state of the media market in the Czech Republic. It deals with the typology of the media division of investment into the media, the influence of media on society. The practical part deals with the involvement of the Internet and new media in the media mix and change the ownership structures of the media in the Czech Republic
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní