Jana NERADOVÁ

Bakalářská práce

Výuka Regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako prostředek pro rozvoj mezipředmětových vazeb vzdělávacích oborů zeměpis a anglický jazyk na 2. stupni ZŠ

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem výuky regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na 2. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jak se liší přístupy ve výuce regionální geografie Spojeného království na Gymnáziu v Sedlčanech a ZŠ Kosova Hora. Dalším cílem také bylo zjistit stav znalostí žáků týkajících se sledovaného tématu. Teoretická část práce se zabývá postavením …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of regional geography of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the second degree of basic school. The main goal was to find out how the approach to teaching of regional geography of the United Kingdom varies in Grammar school in Sedlčany and basic school in Kosova Hora. Another goal was to find out how much pupils know about the topic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NERADOVÁ, Jana. Výuka Regionální geografie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako prostředek pro rozvoj mezipředmětových vazeb vzdělávacích oborů zeměpis a anglický jazyk na 2. stupni ZŠ. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses o9a63b o9a63b/2
5. 1. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 1. 2018
Bulanova, L.
6. 1. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.