Lubomír Pakosta

Bakalářská práce

Strategie zvládání náročných životních a profesních situací

Strategie cope with difficult life and professional situations
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na strategii zvládání náročnýchživotních a profesních situací.Je složena ze dvou částí: úvodní část se skládá z osmi hlavních kapitol.První psychická zátěž a stres u exponovaných profesí.Druhá kapitolapojednává o krizových situacích při výkonu povolání. Třetí kapitola popisujepsychofyziologické reakce na profesionální zátěž. Čtvrtá a pátá, akutní reakcena stres a posttraumatická …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1069

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2010
  • Vedoucí: Stanislav Pelcák
  • Oponent: Václav Bělík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv