Bc. Miroslava Paulovčáková

Bakalářská práce

Stylistic Analysis of Anti-Communist Propaganda in the United States Prior to the 1970s

Stylistic Analysis of Anti-Communist Propaganda in the United States Prior to the 1970s
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na stylistickou analýzu antikomunistické propagandy ve Spojených Státech Amerických v době do sedmdesátých let dvacátého století. Šest vizuálních materiálů z tří různých masmediálních kategorií je analyzováno na dvou úrovních – vizuální a lingvistická. Vizuální část analýzy využívá teorii vizuální gramatiky Gunthera Kresse a Thea van Leeuwena (2006). Lingvistická část …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on stylistic analysis of anti-communist propaganda in the United States prior to the 1970s. Six materials from three different mass media categories are investigated on two levels—visual and linguistic. The visual part of the analysis makes use of the visual grammar theory proposed by Gunther Kress and Theo van Leeuwen (2006), and the linguistic part applies critical discourse …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sarah Dobiášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta