Bc. Simona FRÖHLICHOVÁ

Diplomová práce

Psychologie stárnutí: změny psychických procesů během stárnutí a vliv změn na sociální aktivity

The Psychology of Ageing: Changes of Mental Processes during Ageing and their Influence on Social Activities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá změnami psychických procesů během stárnutí člověka a vlivem změn na jeho sociální aktivity. Východiskem diplomové práce je odborná literatura z vědních disciplín psychologie, především psychologie stárnutí, oborů sociálních a pedagogických. Cílem diplomové práce je zjištění psychických potíží nebo pozitivních změn, které prožívají lidé během stárnutí po šedesátém roku věku …více
Abstract:
My diploma thesis deals with the changes of psychological processes during a mans ageing and under the influence of changes on his social activities. The thesis is based on specialized literature dealing with scientific disciplines of psychology, especially the psychology of ageing and the psychology of social and pedagogical fields. The aims of my thesis are the survey of psychological problems or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRÖHLICHOVÁ, Simona. Psychologie stárnutí: změny psychických procesů během stárnutí a vliv změn na sociální aktivity. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe