Aryna HLUSHAKOVA

Bakalářská práce

Zahraničně politické programy britských politických stran v době referenda o odchodu UK z EU

Foreign policy programs of British political parties during the referendum on the UK leaving the EU
Anotace:
Krize identity britského národa je fenoménem s hlubokými historickými kořeny a dlouhou tradicí. V první části práce popisuji čtyři tradiční směry britské orientace, které poprvé zmiňoval Timothy Garton Ash ve své knize a esejích. Tento základ pak využívám k vytvoření vlastní interpretace čtyř hlavních směrů zahraniční politiky Velké Británie. Cílem této práce je popsat a analyzovat zahraniční politické …více
Abstract:
The identity crisis for the British nation is a phenomenon with a deep historical roots and long tradition. In the first part of this work I describe four traditional directions of British orientation, which was first mentioned by Timothy Garton Ash in his book and essays. Then I use this basis for creation my own interpretation of four main directions of the foreign policy of Great Britain. The purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLUSHAKOVA, Aryna. Zahraničně politické programy britských politických stran v době referenda o odchodu UK z EU. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/