Bc. Martin Velek

Bakalářská práce

Integrace nástroje Stanse do IDE NetBeans

NetBeans Plugin for Stanse
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvořit plugin pro integraci nástroje Stanse do vývojového prostředí NetBeans. Stanse je nástroj vyvíjený na Institutu teoretické informatiky MU pro statickou analýzu zdrojového kódu jazyka C. V současné době má Stanse implementováno grafické rozhraní, jehož funkcionalitu je třeba přenést do vytvářeného pluginu.
Abstract:
The main goal of the thesis is to create a plugin for integration of Stanse into Netbeans development environment. Stanse is a tool for C language source code static analysis developed at the Institute for Theoretical Computer Science, MU. In present Stanse features a graphical user interface the functionality of which is to be carried over to the plugin.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika