Veronika Hamanová

Bakalářská práce

Sdílení projektových znalostí

Project knowledge sharing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problémem sdílení projektových znalostí. Bakalářská práce je případovou studií v konkrétním podniku. V teoretické části jsou představeny principy, faktory a bariéry sdílení znalostí v projektech. Následující případová studie v konkrétním podniku byla provedena podle popsané metodiky. Pomocí výzkumu byl zjištěn současný stav sdílení projektových znalostí v podniku a analýzou …více
Abstract:
Bachelor’s thesis is dealing with the issue of sharing project knowledge. Bachelor’s thesis is a case study performed in a specific company. In the theoretical part there are introduced principes, factors and main barriers of project knowledge sharing. Following case study in a specific company was performed according to the described methodology. The research has shown the current situation of sharing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Oponent: Mag. Dr. Eva Born

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Podniková ekonomika a management / Podniková ekonomika a management