Karolína Freibergová

Bachelor's thesis

Legální nástroje daňové optimalizace ve společnosti s ručením omezeným

Legal tools of tax optimization in a limited liability company
Anotácia:
V této bakalářské práci se budu zabývat daňovou optimalizací vybrané firmy za zdaňovací období 2017. To je také cílem mé bakalářské práce. V teoretické části se zaměřím na vysvětlení jednotlivých pojmů spojenými s daněmi a jejich optimalizací. Popíšu pojem společnost s ručením omezením a jednotlivé pojmy, které jsou s touto společností spojené. V praktické části pak představím společnost, se kterou …viac
Abstract:
In this bachelor thesis I will deal with the tax optimization of selected company for tax period 2017. This is also the aim of my bachelor thesis. In the theoretical part, I will focus on explaining the various concepts related to taxes and their optimization. I will describe the term limited liability company and the individual terms associated with that company. In the practical part, I will present …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní