Bc. Eliška PANÁČOVÁ

Bakalářská práce

Biologie, rozšíření a hostitelská specifita jazyčnatek (Crustacea: Pentastomida)

Biology, distribution and host specificity of tongue worms (Crustacea: Pentastomida)
Anotace:
Jazyčnatky představují malou, výhradně parazitickou skupinu korýšů, zahrnující okolo 130 popsaných recentních druhů. Jejich výskyt je nejčastěji zaznamenán v oblastech tropů a subtropů, ačkoli některé druhy jsou kosmopolitní. Např. Linguatula serrata, jeden z nejběžnějších druhů, se řadí mezi kosmopolity, nicméně v Evropě stále nejsou realizovány kontroly zaměřující se na zdejší potenciální výskyt …více
Abstract:
The tongue worms are small, purely parasitic group of crustaceans, including about 130 described extant species. Their occurrence is usually noticed in the areas of the tropics and subtropics, though some species are cosmopolitan. For example Linguatula serrata, one of the most common species, belongs among the cosmopolitans, but there is no regular inspection in Europe focused on its revealing, yet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2011
Zveřejnit od: 26. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANÁČOVÁ, Eliška. Biologie, rozšíření a hostitelská specifita jazyčnatek (Crustacea: Pentastomida). Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.7.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.