Petr JAN

Bakalářská práce

Rekultivace územi po hlubinné těžbě dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích

Rekultivation of area after deep-mining in mine KOOHINOR in Mariánské Radčice
Anotace:
V této práci se nejprve zabývám charakteristikou oblasti Mostecka, a vlivem těžby hnědého uhlí na ní. Dále pak vývojem a historií těžby hnědého uhlí na území, jak povrchovou tak hlubinou. Následuje vznik a historie dolu Kohinoor ukončení těžby a průběh rekultivačních činností a charakteristika problémů s tím spojených a také geologická, hydrologická, biologická a klimatická charakteristika území dolu …více
Abstract:
In this work, the first deals with the characteristics of the area Mostecka, and the influence of mining brown coal in it. Furthermore, the development and history of mining brown coal in the territory, both surface and deep. Followed by the creation and history of the mine Kohinoor end of the course of mining and reclamation activities and characteristics of the problems associated with, as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 11. 2008
  • Vedoucí: Ing. Dvořák Petr, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: Ing. Jiří Kašpar, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/