Theses 

Onemocnění víček a slzného aparátu – Klára KYSILKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Optometry

Klára KYSILKOVÁ

Bachelor's thesis

Onemocnění víček a slzného aparátu

Diseases of eyelids and lacrimal apparatus

Abstract: Bakalářská práce se zabývá onemocněním víček a slzného aparátu. První kapitola pojednává o anatomii a fyziologií víček. Stěžejní část této kapitoly je věnována patologii, která obsahuje popis chorob víček. Zbývající části první kapitoly se zaměřují na vyšetření víček a na spojitosti chorob víček a jejich vlivu na kvalitu slzného filmu. Druhá kapitola se zabývá slzným aparátem a popisuje jeho anatomii a fyziologii. Klíčová část této kapitoly je věnována patologii slzného aparátu a obsahuje postup správného vyšetření.

Abstract: Bachelor thesis deals with disease of eyelids and lacrimal apparatus. First chapter treats with anatomy and physiology of eyelids. The main part of this chapter is devoted to pathology, which contains a description of eyelid's diseases. The remaining parts of first chapter focus on the examination of eyelids and the connection between diseases of eyelids and their affects on the quality of the tear film. The second chapter deals with lacrimal apparatus and describes its anatomy and physiology. A key part of this chapter is devoted to the pathology of lacrimal apparatus and contains process of proper examination.

Keywords: oční víčko, slzný aparát, anatomie, fyziologie, patologie, slzný film, vyšetření

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012
  • Accessible from:: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. Lenka Musilová, DiS.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2012 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KYSILKOVÁ, Klára. Onemocnění víček a slzného aparátu. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 7. 2018 06:19, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz