Bc. Miroslava Vlachová

Diplomová práce

Specifika přípravného řízení trestního proti mladistvému, který v průběhu přípravného řízení nabyl zletilosti

Specifikation of Preliminaries Criminal Proceedings Against Young Offender, Which in The Course of Preliminaries Proceedings Acquired Legal Age
Anotace:
Diplomová práce se zabývá přípravnou fází trestního řízení, do podání obžaloby v řízení proti mladistvému pachateli, který v průběhu přípravného řízení nabyl zletilosti. O trestním řízení ve věcech mládeže bylo napsáno mnoho odborné literatury, studentských prací a mnoho odborných článků. Samozřejmě jsou mezi nimi i zákony a komentáře k zákonům. Dostupné publikace se především zabývají trestním řízením …více
Abstract:
The thesis deals with preparatory stage of the criminal proceedings, until the moment of filing an action in the proceedings against a juvenile offender, who came of age during the preparatory proceedings. Lots of professional literature, student works and many expert articles have been written on criminal proceedings in cases of the youth. They include of course also laws and commentaries on laws …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní