Jakub Jedlinský

Disertační práce

Alternativní pohled na měnový systém EU: zkoumání pomocí dynamických SFC modelů

An alternative approach to the EU's monetary system: Research using dynamic SFC models
Anotace:
Disertační práce zkoumá a hodnotí měnový systém, zejména otázku provázanosti emise peněz a zadlužení. Cílem práce je využít simulační SFC model k otestování následujících alternativních monetárních a fiskálních návrhů, které jsou vnímané jako možná řešení dluhové krize v EU: úsporná opatření, vyšší zdanění finančního sektoru, měnové nastavení inspirované systémem kryptoměny Bitcoin,libertariánská představa …více
Abstract:
The dissertation examines and evaluates the monetary system, in particular the issue of the interdependence of money issue and debt. The aim of the thesis is to use the simulation SFC model to test the following alternative monetary and fiscal proposals, which are perceived as possible solutions to the EU debt crisis: austerity measures, higher taxation of the financial sector, monetary settings inspired …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2018
  • Vedoucí: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Jan Kodera, Stanislava Mildeová, Stanislav Šaroch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72282

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská studia