Ing. Sandra Plachá

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj řízení společenského chování lidí

Marketing Communication as a management tool of social behavior
Anotace:
Práce prezentuje pohled na marketingovou komunikaci a její případný vliv na společenské chování. Předmětem zkoumání této práce bylo zjistit, zda lidé vnímají marketingovou komunikaci jako nástroj k řízení společenského chování či nikoliv a zároveň jestli tímto nástrojem marketingová komunikace opravdu je. Předpokladem bylo, že především reklama, jako část marketingové komunikace bude splňovat aspekty …více
Abstract:
The thesis presents a view of marketing communication and its potential impact on social behavior. The subject of this research was to determine whether people perceive marketing communications as a tool to control social behavior or not and also whether this tool marketing communication really is. The assumption was that, particularly advertising, as part of a marketing communication will fulfill …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní