Ing. Sandra Plachá

Master's thesis

Marketingová komunikace jako nástroj řízení společenského chování lidí

Marketing Communication as a management tool of social behavior
Abstract:
Práce prezentuje pohled na marketingovou komunikaci a její případný vliv na společenské chování. Předmětem zkoumání této práce bylo zjistit, zda lidé vnímají marketingovou komunikaci jako nástroj k řízení společenského chování či nikoliv a zároveň jestli tímto nástrojem marketingová komunikace opravdu je. Předpokladem bylo, že především reklama, jako část marketingové komunikace bude splňovat aspekty …more
Abstract:
The thesis presents a view of marketing communication and its potential impact on social behavior. The subject of this research was to determine whether people perceive marketing communications as a tool to control social behavior or not and also whether this tool marketing communication really is. The assumption was that, particularly advertising, as part of a marketing communication will fulfill …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní