Sandra Ropková

Bakalářská práce

Vývoj spisové služby v resortu zdravotnictví

Progress of Dokument's Service in the Resort of Health
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem spisové služby v resortu zdravotnictví. Vývoj spisové služby je zkoumán od roku 1918 po současnost prostřednictvím spisových a skartačních norem, právních předpisů a typických druhů dokumentů zvoleného resortu. Dále se práce zabývá elektronickou spisovou službou a současným výkonem spisové služby u jednotlivých zdravotnických zařízeních a Ministerstva zdravotnictví …více
Abstract:
This bachelor essay deals with progress of dokumentary service in a health resort. The evolution of dokumentary service has been studied since 1918 through standards of documents and shredding, legislation and typical kinds of documents in each resort. Next point in this work deals with electronical dokumentary service and with efficiency of dokumentary service in every single medical facility and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ropková, Sandra. Vývoj spisové služby v resortu zdravotnictví. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická