Pavlína KUBEŠOVÁ

Bakalářská práce

Historie hornictví na Chomutovsku v prostředí geografického informačního systému

The history of mining in the Chomutov district within GIS application
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií hornictví na Chomutovsku, především rudným hornictvím, které má na Chomutovsku velmi staré a významné tradice. Cílem práce je zpracování mapových archiválií různého staří a kvality, které byly získané v archivech a poskytnuty v rámci projektu ArchaeoMontan. Staré mapy jsou georeferencovány pomocí množiny identických bodů a transformovány do souřadnicového systému …více
Abstract:
This thesis deals with the history of mining in the Chomutov district, particularly ore mining, which has a very old and important tradition in the Chomutov region. The thesis is focused on processing map archives of various age and quality, which were collected in archive databases and provided by the ArchaeoMontan project. Archival maps are georeferenced by a set of identical points and transformed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBEŠOVÁ, Pavlína. Historie hornictví na Chomutovsku v prostředí geografického informačního systému. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí