Pavlína KUBEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Historie hornictví na Chomutovsku v prostředí geografického informačního systému

The history of mining in the Chomutov district within GIS application
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá historií hornictví na Chomutovsku, především rudným hornictvím, které má na Chomutovsku velmi staré a významné tradice. Cílem práce je zpracování mapových archiválií různého staří a kvality, které byly získané v archivech a poskytnuty v rámci projektu ArchaeoMontan. Staré mapy jsou georeferencovány pomocí množiny identických bodů a transformovány do souřadnicového systému …more
Abstract:
This thesis deals with the history of mining in the Chomutov district, particularly ore mining, which has a very old and important tradition in the Chomutov region. The thesis is focused on processing map archives of various age and quality, which were collected in archive databases and provided by the ArchaeoMontan project. Archival maps are georeferenced by a set of identical points and transformed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUBEŠOVÁ, Pavlína. Historie hornictví na Chomutovsku v prostředí geografického informačního systému. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí