Michaela HÁJKOVÁ

Bakalářská práce

Psychické násilí a zneužívání dětí v Jihočeském kraji-současná problematika

Psychological violence and abuse of children in South Bohemia- current issue
Anotace:
Psychické násilí, které je též nazýváno násilím neviditelným, je jednou z forem syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Způsobuje rány, které nejsou okem pozorovatelné, to ovšem neznamená, že bolest duševní je méně závažná jen z důvodu své nezměřitelnosti. Psychické týrání zahrnuje časté nadávky, výhružky, ponižování, izolaci, odmítání citové odezvy a v neposlední řadě nezájem o zdraví …více
Abstract:
Psychological violence, also called invisible, is one of the forms of a syndrome of ill-treated, abused and neglected child. It causes wounds that are not visible; this, however, does not mean that mental pain is less serious just because of its non-measurability. Psychological violence often includes abuse, threats, humiliation, isolation, denial of emotional response and, last but not least, no concern …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015
Zveřejnit od: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Michaela. Psychické násilí a zneužívání dětí v Jihočeském kraji-současná problematika. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses o9ux7t o9ux7t/2
5. 5. 2015
Složky
Soubory
Bulanova, L.
6. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.