Bc. Lucie Masopustová

Diplomová práce

Recidivující aftózní stomatitida a oxidační stres

Recurrent aphthous stomatitis and oxidative stress
Anotace:
Recidivující aftózní stomatitida (RAS) je multifaktoriální choroba sliznice ústní dutiny s prevalencí 10 až 25 % v populaci. Do etiopatogeneze onemocnění může být zapojen oxidační stres způsobený nerovnováhou mezi tvorbou volných radikálů a schopností antioxidačního systému je odbourávat. Tuto nerovnováhu ovlivňuje řada endogenních i exogenních faktorů. Cílem této práce bylo zpracovat literární rešerši …více
Abstract:
Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a multifactorial disease of the oral mucosa with a prevalence of 10 to 25 % in the population. Oxidative stress caused by an imbalance between free radicals and antioxidants may be involved in the etiopathogenesis. This imbalance is influenced by a number of endogenous and exogenous factors. The first objective of this thesis was to process literary research focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Břetislav Lipový, PhD MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik