Theses 

Grafický dizajn v populárnej hudbe od r. 1950 po súčasnosť. – BcA. Lucia BENETINOVÁ ANDREJKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimedia a design - Grafický design

BcA. Lucia BENETINOVÁ ANDREJKOVÁ

Diplomová práce

Grafický dizajn v populárnej hudbe od r. 1950 po súčasnosť.

Theory: Graphic design in popular music from 1950 to the present. Practical part: Alternative rock band visual identity.

Anotace: Táto práca sa zaoberá grafickým dizajnom v populárnej hudbe. Predovšetkým obalovým dizajnom a jeho vývojom od zrodu reprodukovanej hudby. Analyzuje minulé aj súčasné trendy v dizajne hudobného priemyslu od prvých LP platní po digitalizáciu hudby a jej transformáciu vplyvom technologických inovácií a internetu. Práca sa snaží porovnávať hudbu a vizuálne umenie a odhaľovať prepojenie týchto umeleckých foriem na báze inšpirácií, postupov, ale aj významných umeleckých osobností, výtvarníkov a hudobníkov. Na záver vyvodzuje východiská pre praktickú časť diplomovej práce, ktorou je kompletný vizuálny štýl alternatívnej rockovej skupiny Korben Dallas.

Abstract: This work deals with graphic design in popular music. In particular, it examines cover and packaging design and development of the birth of recorded music. The work analyzes past and current trends in the design of the music industry, from the first LPs to digitization of music and its transformation due to technological innovation and the Internet. The paper tries to compare music and visual arts, and discover links between these art forms based on inspiration, practice, but also important artistic personalities, artists and musicians. The conclusion draws basis for the practical part of the work, which is a complete visual style of alternative rock band Korben Dallas.

Klíčová slova: populárna hudba, vizuálne umenie, grafický dizajn, obalový dizajn, história obalov, album, LP platňa, CD, obal, marketing, logo, skupina, značka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27673 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

BENETINOVÁ ANDREJKOVÁ, Lucia. Grafický dizajn v populárnej hudbe od r. 1950 po súčasnosť.. Zlín, 2012. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:09, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz