Denisa Koreczká

Bakalářská práce

Analýza hospodaření a financování v neziskové organizaci Charita Český Těšín

Analysis of Management and Financing of Non-Profit Organization Charita Český Těšín
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu financování a hospodaření vybrané neziskové organizace, přesněji charity. V teoretické části je charakterizováno, co je nezisková organizace a jak se člení. Dále jakými právními úpravami se řídí. Poté je stručně nastíněno hospodaření a zdroje financování neziskové organizace a finanční analýza. První část praktické části obsahuje představení konkrétní neziskové …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at the analysis of financing and management of the selected non-profit organization to be more precise charity. In the theoretical part is described what the non-profit organization is and how we devided it. The briefly is described the area of management and funding these organizations and financial analysis. The practical part is focused on introducing of the organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Veronika Čížková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koreczká, Denisa. Analýza hospodaření a financování v neziskové organizaci Charita Český Těšín. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe