MUDr. Gabriel Varga, Ph.D.

Disertační práce

Nutnost stanovení frekvence urodynamického vyšetření u pacientů postižených dysfunkcí dolních močových cest v důsledku onemocnění sklerózou multiplex

The need to determine the frequency of urodynamics in patients suffering from the lower urinary tract dysfunction due to multiple sclerosis
Anotace:
Dizertační práce se zabývá problematikou neurogenně podmíněných dysfunkcí dolních cest močových (DMC) u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Výsledky 6 leté prospektivní studie poskytují důkaz o tom, že pacienti s dysfunkcemi DMC z důvodu RS jsou z urodynamického hlediska v určitých parametrech signifikantně odlišní od skupiny pacientů s jiným neurologickým postižením. Proto by se mělo na tyto pacienty …více
Abstract:
The dissertation deals with neurologic dysfunction of the lower urinary tract (LUT) in patients with multiple sclerosis (MS). Results of a 6-year prospective study provide evidence that patients with dysfunctions of LUT as a result of MS in terms of urodynamics are different from the group of patients with other neurological disabilities. Therefore, patients suffering from dysfunctions of LUT should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chirurgie (čtyřleté) / Chirurgie

Práce na příbuzné téma