Bc. Denisa Katzorová

Diplomová práce

Koncepce nerovnosti ve zdraví v období pozdní modernity. Jak je utvářena sociální nerovnost ve zdraví?

Concept of inequality in health within the era of late modernity. How is social inequality in health formed?
Anotace:
Tato přehledová studie si klade za cíl pojednat o konceptu sociální nerovnosti ve zdraví a to, jak je utvářen a koncipován v období pozdní modernity. Práce se nezaměřuje pouze na určité specifické faktory sociální nerovnosti ve zdraví, ale snaží se pojmout tuto koncepci jako komplexní téma.Důležité faktory sociálního utváření nerovností jsou: nedostatečná individuální kontrola nad způsobem definování …více
Abstract:
This overview study aims to discuss concept of inequality in health namely how social inequality in health is within the era of late modernity formed. This study doesn’t focus on particular elements of social inequality in health, but it wants to conceive this conception like complex issue. Important factors of socially formed inequalities in health are: insufficient individual control over process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie