Bc. Anna Ondruchová

Master's thesis

Estetika lesa v českém prostředí

Aesthetics of forest in the Czech background
Anotácia:
Práce je přehledovou studií, která se zabývá lesní estetikou v českém prostředí v lesnické literatuře. Cílem této práce je zmapování stavu lesní estetiky a její uvedení do evropského kontextu. Práce se proto nejprve zabývá stručným popisem dějin, které stojí za vznikem lesní estetiky jako samostatného oboru, přičemž největší pozornost klade na dílo Salische, který je považován za jejího zakladatele …viac
Abstract:
Thesis is a review study dealing with aesthetics of forests in the Czech background in the forestry literature. The aim of thesis is to map the state of forest aesthetics and putting it into the European context. The thesis is therefore first gives a brief description of the history behind the creation of forest aesthetics as an independent field, with the greatest attention given to work of Salisch …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedúci: doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Černík Bakošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Environmental Humanities / Environmental Studies

Práce na příbuzné téma