Lucie Svárovská

Bakalářská práce

Tvořivá dramatika jako prostředek společenské výchovy ve školní družině

Creative drama as a means of social education in the after school center
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití tvořivé dramatiky při výuce dětí společenskému chování ve školní družině. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy volný čas, dramatická výchova, osobnostní a sociální výchova, společenská výchova, tvořivost, hra, prožitková pedagogika, osobnost dítěte mladšího školního věku i školní družina a její specifika. Dále se tato bakalářská práce zabývá …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with possibilities of use of creative dramatics in social education of children in after-school childcare. In the theoretical part of the thesis there are specified the concepts of leisure time, dramatic education, personal and social education, creativity, play, experiential learning, children of younger school age, after-school childcare and its specifics. In the next part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014
Zveřejnit od: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Krista Bláhová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svárovská, Lucie. Tvořivá dramatika jako prostředek společenské výchovy ve školní družině. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN