Bc. Jaroslav Tihlařík

Bakalářská práce

Využití počítače pro přípravu výuky v distančních formách studia

The use of computers for teaching in distance forms of study
Anotace:
Bakalářská práce se snaží odpovědět na otázku jak vhodně a efektivně využít počítače pro přípravu výuky v distančních formách vzdělávání. Stručně popisuje co je to distanční vzdělávání, definuje jeho specifika a rozdíly oproti prezenčnímu studiu, popisuje jeho výhody a nevýhody. Dotýká se také problematiky motivace studentů distančního studia. Současně se snaží podat základní návod k přípravě výuky …více
Abstract:
Bachelor thesis seeks to answer the question of how to adequately and effectively use the computer to prepare lessons in the forms of distance education. Briefly describe what it is distance learning, defines the specifics and differences from the reference study , describes its advantages and disadvantages. It is about the issue of motivation of students of distance learning . It also aims to provide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta