Theses 

Vliv aditivních látek na kvalitativní ukazatele travních siláží – Bc. Petra HANETŠLÉGROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Zootechnika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Petra HANETŠLÉGROVÁ

Diplomová práce

Vliv aditivních látek na kvalitativní ukazatele travních siláží

The influence of silage additives for qualitative parameters of grass silages

Anotace: V této práci byl hodnocen vliv aditivních látek na kvalitativní ukazatele u travních siláží. Hodnotil se zejména obsah kyseliny mléčné, hodnota pH a stupeň proteolýzy. Sledované kvalitativní ukazatele byly sledovány na 36 vzorcích travních siláží z Jihočeského regionu. Vzorky siláží byly rozděleny do tří skupin. První skupina byla kontrolní, bez přídavku aditiv. Druhá skupina siláží byla ošetřena bakteriálními aditivy a poslední třetí skupina bakteriálně-enzymatickými aditivy. Kvalitativní hodnocení siláží do jakostních tříd bylo provedeno dle ?Normy 2004?. U jednotlivých vzorků se hodnotila kvalita fermentačního procesu a obsah živin. Statistiky významné rozdíly (p < 0,05) byly zjištěny u obsahu kyseliny mléčné, pH a stupně proteolýzy mezi skupinou siláží bez aditiv a skupinou siláží ošetřených aditivy.

Abstract: The main goal of this thesis was to evaluate the influence of additives on the qualitative indicators of grass silage. The evaluation concentrated in particular on lactic acid, pH and the degree of proteolysis. The selected qualitative indicators were monitored in 36 samples of grass silage from the region of South Bohemia. Silage samples were divided into three groups. The first group was a guide sample without any additives. The second group was treated with bacterial additives and the third group with bacteria-enzyme additives. Classification of silage samples was done according to "Norma 2004". Each sample was evaluated in terms of quality of fermentation and the content of nutrients. Statistically significant differences (p <0.05) were found in the content of lactic acid, pH and the degree of proteolysis between the group of silages without additives and the group treated with silage additives.

Klíčová slova: siláž, silážování, kvalita siláže, bakteriální aditiva, bakteriálně-enzymatická aditiva

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. František Lád, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

HANETŠLÉGROVÁ, Petra. Vliv aditivních látek na kvalitativní ukazatele travních siláží. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 11. 2017 13:42, 47. (lichý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz