Bc. Michal Růžička

Diplomová práce

Struktura nukleových kyselin a jejich analogů

Architectonics of Nucleic Acids and their Derivatives
Anotace:
Předložená diplomová práce se zaměřuje na studium samoskladby RNA a DNA molekul pomocí molekulového modelování. Samoskladba RNA a DNA může být využita na přípravu rozmanitých nanostruktur, které mohou mít zajímavé strukturní a mechanické vlastnosti. Mohou být taktéž využity při léčbě různých onemocnění. V této práci jsme vytvořili dva atomistické modely motivu dvojitého překřížení (DX motiv), jeden …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the study of self assembly of RNA and DNA molecules employing molecular modelling. These processes can be used for preparation of various nanostructures, which might have interesting structural and mechanical properties or can be employed in a biological treatment. In this work, we built up atomistic models of double crossover (DX) motif with both RNA-DNA hybrid duplexes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta