Richard Bechník

Bakalářská práce

Tvoří eurozóna tzv. optimální měnovou oblast?

Is Eurozone so-called Optimum Currency Area?
Anotace:
Diskuze o tom, zda eurozóna (EMU) tvoří tzv. optimální měnovou oblast, se opět rozšířily s příchodem hospodářské a finanční krize. Silné kritice byly podrobeny nejen "klasické" poznatky této teorie z 60. let 20. stol. spojené se jmény Mundell, McKinnon a Kenen, ale také novější přístupy k teorii, především tzv. endogenita optimální měnové oblasti. Kritika konceptu endogenity je spojena s názory Paula …více
Abstract:
Discussion about whether the euro area (EMU) form the so-called Optimum currency area is again with the advent of the economic and financial crisis. Strong criticisms were subjected not only "classical" knowledge of the theory of the 60s of the 20th centur. associated with the names Mundell, McKinnon and Kenen, but also newer approaches to the theory, especially the so-called endogeneity of optimum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2014
  • Vedoucí: Ondřej Šíma
  • Oponent: Lukáš Kučera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58729