Bc. Matej Sabo

Master's thesis

Využití Drupal Commons v praxi: sociální podnikání a sociální sítě

Drupal Commons in Practice: The Social Business and Social Network
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá sociálnym webovým softvérom Drupal Commons. Na základe porovnania s inými podobnými nástrojmi sú vyvodené osobité vlastnosti tohoto webového rámca a tie využité pri vývoji spoločenského webového portálu pre potreby už jestvujúcich komunít okolo sebarozvojových a zážitkových podujatí. Súčasťou práce je zhodnotenie výsledkov nasadenia softvéru Drupal Commons pre túto oblasť …more
Abstract:
The work concerns with the social business software and social network sites on the example of the social business distribution of Drupal, Drupal Commons, a web content management framework developed by the open source community. Drupal Commons is compared to other similar solutions from the domain of social business software. From this comparison the specifics and advantages of Drupal Commons are …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: Ing. Robert Kubáň

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky