Mgr. Marek Babák

Diplomová práce

Správněprávní aspekty nakládání s obecním majetkem

Administrative Law Aspects of the Management of Municipal Property
Anotace:
Tato práce analyzuje za pomoci zákonné úpravy, odborné literatury, soudních rozhodnutí, ale i konkrétních poznatků z praxe problematiku nakládání s obecním majetkem. V první části je vymezen pojem obce jako subjektu vlastnického práva a její majetek, jakožto ekonomický základ obce. Druhá část se zaměřuje na hospodaření s obecním majetkem a jeho hlavní zásady. Třetí, meritorní část, se pak věnuje samotnému …více
Abstract:
This thesis analyzes with the help of a legal regulation, literature, judicial decisions, but also particular knowledge of practice issues of municipal property. In the first part is defined municipality as a subject of property rights and property of community, as the economic base of the municipality. The second part focuses on the management of municipal property and its main principles. Third, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta