Bc. Barbora Fialová

Bakalářská práce

Specifika slovní zásoby dětí předškolního věku

Specifics of Vocabulary of Children in Preschool Age
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza specifik vybraných kategorií slovní zásoby u intaktních dětí předškolního věku. První kapitola vymezuje základní pojmy a východiska daného tématu. Druhá kapitola je zaměřena na charakteristiku a vývoj dítěte v předškolním věku. Třetí kapitola se věnuje výzkumnému šetření. Výzkumný projekt má charakter kvalitativního šetření, užívá metodu testování a techniku …více
Abstract:
Main goal of the thesis is the analysis of specifics of chosen categories of vocabulary of preschool aged intact children. The first chapter defines basic concepts and foundation of this topic. The second chapter is focused on characteristics and development of preschool children. The third chapter is devoted to research inquiry. The research project has a qualitative character, uses testing method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta