Jaroslav Svoboda

Bakalářská práce

A Business Plan for Food Truck Jaredovo

A Business Plan for the Food Truck Jaredovo
Abstract:
The main purpose of this Bachelor's thesis is to create a business plan for establishing a company Jaredovo, which should work as a food truck offering snacks. The theoretical part specifies the basic terms of an entrepreneurial activity. Furthermore, it focuses on defining the business plan. The theoretical part, by its nature, is a guideline for the analytical part. The analytical part implies a …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je sestavení podnikatelské plánu pro založení firmy Jaredovo. Firma bude svojí povahou mobilní občerstvení. Teoretická část uvádí základní pojmy k podnikatelské činnosti a dále se zaměřuje na definování samotného plánu. Praktická část obsahuje podnikatelský plán k založení mobilního občerstvení Jaredovo, který bude vypracovaný na základě informací obsažených v části teoretické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Virglerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Jaroslav. A Business Plan for Food Truck Jaredovo. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi