Bc. Martin Tuček

Bakalářská práce

Segmentace trhu a výzkum chování zákazníků, jako předpoklad úspěšného umístění produktů konkrétního podnikatelského subjektu na trhu

The market segmentation and customer behaviour research as presumption prosperous positioning of products concrete entrepreneurial subject in the market
Anotace:
Segmentace trhu a výzkum chování zákazníků je nutným předpokladem pro úspěšné umístění produktů na trhy. Bakalářská práce se zaměřuje na produkt průmyslového LED svítidla pro pěstitele nabízené společností MODUS, spol. s r.o. ve vztahu k segmentaci trhu a výzkumu chování zákazníků. Výstupy budou zahrnuty jako podklad pro návrh umístění výrobku na trh. V teoretické části práce bude zejména provedena …více
Abstract:
Market segmentation and research into customer behavior is a prerequisite for the successful placement of products on the markets. The bachelor thesis focuses on the product of industrial LED lighting for growers offered by MODUS, spol. s r.o. in relation to market segmentation and customer behavior research. The outputs will be included as a basis for proposing product placement on the market. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: MSc Mirela Moldoveanu
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní