Bc. Nikola Klozová

Diplomová práce

Vývoj státního rozpočtu ČR v letech 2012-2020, fiskální úsilí a stabilizační funkce

The Czech Government Budget Survey (years 2012-2020), Fiscal Effort and Stabilizing Function
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem státního rozpočtu ČR v letech 2012 – 2020, fiskálním úsilím a stabilizační funkcí v České a Slovenské republice. V první a druhé kapitole jsou vymezeny základní teoretické pojmy související s hospodářskou a fiskální politikou a státním rozpočtem ČR. Třetí až pátá kapitola je věnována popisu příjmů, výdajů a salda státního rozpočtu ČR ve vymezeném období. V šesté kapitole …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the survey of the government budget of the Czech Republic in the years 2012 – 2020, fiscal efforts and the stabilization function in the Czech and Slovak Republics. The first and second chapters define the basic theoretical concepts related to economic and fiscal policy and the government budget of the Czech Republic. The third to fifth chapters are devoted to the description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS