Mgr. Tereza Lišková

Bakalářská práce

Vliv porozumění učivu a motivace žáka na učební úlohy z matematiky

The Effect of Curriculum Understanding and Pupil's Motivation on Learning Tasks in Mathematics
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plnění učebních úloh z matematiky samostatně doma. Také zkoumá, jak plnění ovlivňuje žákovo porozumění učivu a jeho motivace. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretické část obsahuje popis vývojového období raná adolescence a také charakteristiku obsahu učiva matematiky u dvou typů škol. Dále popisuje učební úlohy z matematiky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of doing matemathical learning tasks by pupils at home. It also examines the influence of pupil´s understanding the tasks and his motivation. The thesis is divided into two parts – the theoretical part and the practical part. The theoretical part starts with the description of the developmental period of early adolescence and the characteristics of curriculum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radek Pospíšil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.