Bc. Petr DVOŘÁK

Master's thesis

Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky

Analysis of the efficiency of fight against arms within scope of development aid in the Horn of Africa
Anotácia:
Tato diplomová práce se pokusí objasnit málo známou formu rozvojové pomoci, která je spojená s různorodou formou odzbrojení v regionu Rohu Afriky, kde je problematika zbraní jedním z nejaktuálnějších problémů. Problém rozšíření zbraní v tomto regionu je spojen s mnoha faktory, kterými jsou ozbrojené konflikty, nelegální obchod se zbraněmi, výrobou drog, ale i běžnými rozvojovými cíly jako vzdělání …viac
Abstract:
This dissertation is trying to open discussion about new kind of agenda within current development aid. Especially with different ways of disarmament that is provided from the side of various participants such as non-governmental organisations, international institutions or regional governmental organisations focused on development as well. The main goal of thesis is to realize analysis of effectiveness …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁK, Petr. Analýza efektivity boje se zbraněmi v rámci rozvojové pomoci v oblasti Rohu Afriky. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/