Miroslav Špelda

Diplomová práce

Predikce příjmů obecních rozpočtů

Forecast of revenue for municipal budget
Anotace:
Hlavní cílem této diplomové práce je analýza kvality predikcí daňových příjmů. Detailně se zaměřuji na město Náchod, kde se za pomocí vybrané kvantitativní metody snažím navrhnout potenciální zpřesnění odhadu daňových příjmů. Dále pak na základě veřejně dostupných dat analyzuji dalších deset podobně velkých měst. Porovnávám predikce měst s odhadem Ministerstva financí a skutečností. Na základě těchto …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to analyze the quality of forecasts of tax revenues. Detail focuses on the town of Nachod, wherein by means of selected quantitative Methods I am trying to suggest potential estimate for tax revenues. Furthermore, based on publicly available data, analyze ten other similarly sized towns. Comparing prediction cities with the estimate of the Ministry of Finance and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Lucie Sedmihradská
  • Oponent: Petr Hovorka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53465

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika