Bc. Gabriela Prokopová

Bakalářská práce

Proměny postoje Indonésie vůči růstu moci Číny v regionu

Transformation of Indonesian attitude towards China's rising power in the region
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá proměnami postoje Indonésie vůči růstu čínské moci. K tomu slouží vybrané koncepty rovnováha sil a bandwagoning. Za využití těchto konceptů je zkoumána vojensko-politická, multilaterální a ekonomická dimenze vztahů.
Abstract:
Bachelor's thesis deals with transformation of Indonesian attitude towards China's rising power. For this purpose are instrumental selected concepts of balance of powers and bandwagoning. These concepts are used to examine military-political, economic and multilateral dimension of the relation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Richard Turcsányi, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma