Bc. Zdeněk Makovec

Bachelor's thesis

Reklama na potraviny a její právní aspekty

The Advertising of Food and it s Legal Aspects
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je regulace reklamy na potraviny z pohledu soukromého a veřejného práva, včetně práva komunitárního. Práce nejprve definuje a poté vymezuje případný soutěžní vztah mezi potravinami, doplňky stravy a léčivými přípravky a posuzuje jeho význam. Pozornost je věnována zejména klamavé reklamě a porušování norem veřejného práva z hlediska regulace reklamy na potraviny a aplikace …more
Abstract:
The thesis is dealing with the advertising of food from the point of views of private and public law as well as community law. First it defines and then it delimits the potential competition relation between food, nourishment complements and medicaments and judges its significance. The attention is especially paid to the deceptive advertising and to the infringement of the public law norms from the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Law and Business