Vira Tolkach

Bachelor's thesis

Transformace české ekonomiky - silné a slabé stránky

Anotácia:
Cílem této práce je zhodnotit a analyzovat průběh transformace české ekonomiky a zejména dopad transfrormace na vývoj zahraničního obchodu a české ekonomiky. Práce je rozdělena do dvou částí. První část této práce by měla pomoci pochopit a charakterizovat proces transformace obecně. Je věnována především osvětlení jednotlivých transformačních kroků. Hlavní částí mé bakalářské práce je druhá kapitola …viac
Abstract:
The aim of this work is to evaluate and analyze the process of the transformation of the Czech economy and it's impact on the development of foreign trade and of the Czech economy. The work is divided into two parts. The first part of this work should help to understand and describe the transformation process in general. It is dedicated to description of individual transformation steps. The main …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedúci: Anna Klosová
  • Oponent: Pavla Dúbravská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25357

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod