Martina Růžičková

Diplomová práce

Destinační management a jeho praktická aplikace v Karlovarském kraji

Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení cestovního ruchu v Karlovarském kraji. Cílem práce je analýza a vyhodnocení základních principů destinačního managementu ve vybrané oblasti. V teoretické části jsou rozebrány základní pojmy a významné aspekty týkající se marketingu a managementu cestovního ruchu. Analytická část se zaměřuje na komplexní popis cestovního ruchu a zhodnocení destinačního …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the management of tourism in Karlovy Vary region. The aim is to analyse and evaluate basic principles of destination management in selected areas. The theoretical part deals with basic concepts and important aspects related to marketing and tourism management. The analytical part focuses on comprehensive description and evaluation of tourism destination management in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/ob4hy3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program / obor:
Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů