Ing. Veronika Tranová

Bachelor's thesis

Firemní kultura a její vliv na výkonnost firmy

Corporate culture its impact on business performance
Abstract:
V současné době je firemní kultura nedílnou součástí prosperující společnosti. Na organizaci už se nevzhlíží pouze z vnější vizuální stránky, ale věnuje se čas jejímu jádru, které tvoří zaměstnanci, hodnoty a přesvědčení. Správná motivace lidí uvnitř podniku, jejich usměrňování a komunikace s nimi, tvoří podnik nejen ziskovější, ale i bohatší po stránce společenské. Zavedení a řízení organizační kultury …more
Abstract:
These days, corporate culture is reticent to part company culture. Now it is not looking at the organization only from the outside, the visual aspects, but time is devoted to corporate core, which consists of employees, values and beliefs. Right motivation of people within the company, their regulation and communication with them, these things make business more profitable, but also rich in term sof …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Eva Matoušková
  • Reader: Ing. Petr Richter

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní