Monika Vaněčková

Bakalářská práce

Získávání a výběr zaměstnanců

Employee hiring and employee selection
Anotace:
Cílem bakalářské práce je porovnat teorii, uvedenou v prvních kapitolách práce, s praxí při získávání a výběru zaměstnanců uplatňovanou v České spořitelně, a.s., uvést rozdílnosti a návrhy na možné zefektivnění této činnosti.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is focused on comparing the theory of employee hiring and employee selection with the practice applied in the company Česká spořitelna, a.s. The conclusion of this bachelor thesis refers to the divergence of views and brings some tips for arraising the effectiveness of the employee hiring and selection process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2010
  • Vedoucí: Martin Šikýř
  • Oponent: Hana Foltýnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/16535

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management