Václav Stárek

Diplomová práce

Rethinking risk management practices in light of the Icelandic financial crisis

Rethinking risk management practices in light of the Icelandic financial crisis
Anotace:
Diplomová práce si předně klade za cíl zmapovat a analyzovat některé aspekty islandské finanční krize, které jsou relevantní vzhledem k řízení rizik, a to především v oblasti bankovnictví. Identifikuje šest možných zdrojů zranitelnosti, jež se vyskytly během předkrizového období. Tamní bankovní sektor spolu s celou islandskou ekonomikou byl vystaven tlaku, jenž postupně vedl k jejich pádu. Druhá kapitola …více
Abstract:
Foremost, the thesis aims at mapping and analysing several aspects of the Icelandic financial crisis relevant to the practice of risk management, particularly with respect to banking sector. It identifies six possible sources of vulnerability occurring in the pre-crisis period. The domestic banking sector along with the entire Iceland's economy was pressurised by these stressors, which gradually led …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2013
  • Vedoucí: Petr Dvořák
  • Oponent: Jaroslav Baran

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34153