Karolína FRIČKOVÁ

Diplomová práce

Míra pracovní angažovanosti a spokojenosti se zaměstnaneckými benefity ve vztahu k celkové pracovní spokojenosti

The Rate of Employee Engagement and Satisfaction with the Employee Benefits in relation to the Total Job Satisfaction
Anotace:
V současné době řeší většina podniků problém s nedostatkem pracovníků. Mimo to, že se snaží získat nové pracovníky, klade důraz na stabilizaci stávajících. Cílem diplomové práce je zjistit, zda míra angažovanosti u liniových pracovníků vybraného podniku má větší dopad na jejich celkovou pracovní spokojenost než míra spokojenosti se stávajícím systémem benefitů. Vybraným podnikem je podnik Ideal Standard …více
Abstract:
Most businesses are currently dealing with a shortage of employees. In addition to trying to recruit new employees, they emphasize the stabilization of existing ones. The aim of this diploma thesis is to find out whether the Rate of Employee Engagement of line employees in the selected company has a greater impact on their Total Job Satisfaction than the Rate of Satisfaction with the existing system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRIČKOVÁ, Karolína. Míra pracovní angažovanosti a spokojenosti se zaměstnaneckými benefity ve vztahu k celkové pracovní spokojenosti. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management